Comparteix:

Suport a l'estudiantat

Tutories

Tot estudiant del Grau de Ciència i Enginyeria de Dades pot sol·licitar que se li assigni un professor tutor enviant un correu electrònic a cap.estudis.gced@upc.edu. En principi els tutors s’assignen per un curs acadèmic. Les funcions del tutor són informar, orientar, aconsellar i animar els estudiants tutoritzats amb l’objectiu de millorar del seu rendiment acadèmic.

S'assignarà automàticament un professor tutor a l'estudiantat:

  • amb necessitats educatives especials (Oficina d’Inclusió)
  • que pertany al col·lectiu d’esportistes d’alt rendiment (servei d'esports)
  • que es troba en situacions acadèmiques excepcionals (quadrimestre de gràcia, valor petit del paràmetre alfa)

Mentories

En les Mentories els estudiants més veterans de grau/màster acullen i acompanyen als estudiants de nou ingrés al llarg de 7 sessions d’1 hora durant el primer quadrimestre del curs acadèmic. 

Calendari mentories curs 2023/24

Cada nova edició comença amb una crida, al llarg del mes de maig, per captar mentors. Es fa la selecció de mentors i, en una reunió general quan acaba el curs, se'ls presenta el projecte amb tots els detalls. 

Si vols ser mentor/a, envia un correu electrònic a mentories.fib@upc.edu, amb:

  • Tema: MENTORIES.
  • Les teves dades personals (nom, cognoms, DNI, titulació que estàs cursant).
  • Una breu descripció dels motius pels quals t’agradaria participar en aquest projecte i perquè penses que series un/a bon/a mentor/a.
  • Nombre d’ECTS de la titulació superats fins ara.

Més informació aquí.