Vés al contingut (premeu Retorn)

Ingrés al grau

Fitxa del Grau

Fitxa del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades amb contingut actualitzat UPC

Llegir Més

Jornades de Portes Obertes

Calendari de les properes dates de Jornades de Portes Obertes (JPO's) per al 2021

JORNADA DE PORTES OBERTES DEL GRAU EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE DADES (GCED) (sessions virtuals via Google Meet)

Insta-750-1334-v2.jpg
 • Hi participarà professorat i estudiantat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED).
 • Cal inscripció prèvia. Abans de la sessió rebreu un enllaç per connectar-vos (via Google Meet)
 • L'enllaç serà enviat al vostre correu electrònic d'inscripció.
 • La sessió no podrà ser gravada ni es podrà difondre públicament, parcialment o totalment, a Internet (Youtube, Xarxes Socials, etc.) o qualsevol altre mitjà.

properes sessions programades per al 2021

  • Dimecres 10 de febrer de 2021 a les 16 h: Inscripció tancada
  • Divendres 26 de febrer de 2021 (JPO's conjunta UPC)  sessió matí (11 h): Inscripció tancada                                                                                                 sessió tarda (16 h): Inscripció tancada    
  • Dimarts 16 de març de 2021 a les 16 h: Inscripció tancada
  • Dimarts 30 de març de 2021 (Setmana Santa) a les 11 h: Inscripció tancada
  • Dimecres 21 d'abril de 2021 a les 16 h: Inscripció tancada

  • Dimecres 19 de maig de 2021 a les 16 h: Inscripció tancada

  • NOVA DATA Dimecres 16 de juny a les 11 hInscripció tancada
  • La Jornada de Portes Obertes (JPO) consisteix en una presentació del grau de 50 minuts on es parla del que és la Ciència i Enginyeria de Dades, exposant diversos àmbits professionals on el tractament de les dades és essencial, mostrant pla d'estudis, sortides professionals...
   La sessió continua amb un torn obert de preguntes amb la participació d'estudiantat i professorat del grau, aclarint dubtes i inquetuds dels participants. I finalment, la sessió acaba amb un "xat" entre els inscrits i l'estudiantat del GCED que, de forma més privada, comparteixen altres aspectes relacionats amb vida social, nivell d'estudis, exàmens...
Per a més informació: Díptic  i Clip del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC
info.dse@upc.edu

Informació d'accés

Introducció

Aquests estudis pretenen formar professionals experts en anàlisi i enginyeria de dades, tant estructurades com no estructurades (text, àudio, vídeo, proves mèdiques, indicadors financers), que disposin d'una base matemàtica i d'habilitats pròpies de l’enginyeria que els permetin modelitzar i resoldre problemes complexos.

Es tracta d'un grau de 240 crèdits a cursar de forma presencial en 4 cursos.

Matèries que ponderen a les PAU

SELECTIVITAT 2020

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Matemàtiques.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l'Empresa, Electrotècnia, Química i Tecnologia Industrial.

Preu i facilitats de pagament i ajuts

 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les subvencions parcials (beca Equitat) que es poden aplicar d'acord amb la renda familiar. 
 • La matrícula és quadrimestral i el pagament es pot fraccionar en dos terminis. Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (60 crèdits), 30 crèdits cada quadrimestre  (en el cas dels alumnes a temps parcial, poden matricular 36 crèdits anuals).
 • Més informació: Accés a estudis de grau

 

Presentació

 • Nota de tall juliol 2019: 12,364
 • Nota de tall juliol 2018: 12,018
 • Nota de tall juliol 2017: 10,690
 • Preu 1r: 2.513 €
 • Horari: Matí

Tipus d'ensenyament

 • Públic
 • 4 anys
 • Presencial

Idioma en què s'imparteix

 • Català (71%)
 • Castellà (16%)
 • Anglès (13%)

Oferta de 1r curs

50 places

Demanda en primera opció 2019-2020

80 sol·licituds

Crèdits, pràctiques i mobilitat

Pràctiques externes

Els alumnes poden realitzar unes pràctiques externes de caràcter optatiu durant el darrer curs dels estudis, amb un valor de 12 crèdits ECTS

Planificació dels crèdits

 • Crèdits totals 240
 • Crèdits primer curs 60
 • Via lenta 36 Crèdits per curs

 

Distribució crèdits per curs

Primer curs:

Matèries obligatòries: 60

Segon curs:

Matèries obligatòries: 60

Tercer curs:

Matèries obligatòries: 60

Quart curs:

Matèries obligatòries: 6
Matèries optatives: 36
Treball de fi de grau: 18

 

Pla d'estudis

Vegeu l'enllaç

Mobilitat

Durant el quart curs, l'estudiantat pot realitzar optatives i/o el treball fi de grau a altres universitats. Vegeu l'apartat de mobilitat per a més informació

Sortides professionals

Àmbits de treball

El tractament de dades i la presa autònoma de decisions són components primordials en l’activitat quotidiana de moltes empreses i institucions. Àmbits tan diversos com la biotecnologia, la genòmica, el comerç electrònic, l’automoció, les finances, la realitat virtual, la medicina, l’esport, l’energia, el transport, la domòtica, etc., estan immersos  en  quantitats colossals d’informació que requereixen un tractament matemàtic, estadístic i computacional. Aquests àmbits cobreixen una gran part del teixit industrial i les institucions públiques d'arreu del món on la presència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) és indispensable per gestionar, competir i innovar.

Els titulats en Ciència i Enginyeria de Dades gaudiran d'una formació multidisciplinària indispensable per atendre les necessitats de les empreses, centres de recerca i institucions públiques en els àmbits abans esmentats. Ocuparan llocs de treball altament qualificats on calgui tenir capacitat de raonament científic, habilitats d'enginyeria i esperit d’innovació.

Segons el caràcter i preferències particulars, els titulats podran optar per tasques més científiques (per exemple, creant models matemàtics per analitzar dades dins d'un cert àmbit), d'enginyeria (per exemple, dissenyant aplicacions informàtiques per gestionar processos industrials) o d'innovació (per exemple, creant nous dispositius que donin més fiabilitat als cotxes autònoms).

El grau en Ciència i Enginyeria de Dades capacita els titulats per desenvolupar la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Lideratge i gestió de projectes tant en grans multinacionals com en noves empreses especialitzades i en sectors tan diversos com el financer, el mèdic, l’automoció, la distribució i venda per internet o els videojocs.
 • Anàlisi de dades per al sector financer, companyies asseguradores i administracions que necessitin treballar amb grans volums d’informació.
 • Optimització de l’ús de recursos i planificació de processos en empreses, sistemes de transport i gestió pública.

 

L'alumnat del grau pot accedir a les borses de treball de l'ETSETB, la FIB i l'FME.

Serveis

Biblioteca

 • Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)
  C/ Jordi Girona, 1-3

Dóna servei principalment als tres centres del Campus Nord: E.T.S d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona; E.T.S d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, i la Facultat d'Informàtica de Barcelona Nova finestra, així com als centres de recerca ubicats al mateix campus.

Equipaments esportius

– Activitats dirigides, competicions, instal·lacions (gimnàs i poliesportiu)
– Escoles esportives en Bàdminton, Esgrima i Tennis de Taula
– Programa d'esportistes d'alt nivell de la UPC, per compatiblitzar l'activitat esportiva i els estudis acadèmics
– Activitats de salut: Tai-Txi, Meditació, Pilates postural i Ioga
– Arts marcials: Aikido, Judo, Kàrate, Kendo iniciació, Kendo desenvolupament i Taekwondo
– Activitats especials de gran format

Allotjament

– Residència Universitària Pere Felip Monllau (Barcelona)
– Residència Universitària Lesseps (Barcelona)
– Residència Universitària Torre Girona (Barcelona, al Campus Nord de la UPC)

Escola d'idiomes

Servei de Llengües i Terminologia (SLT): acollida d'estudiants de fora de Catalunya, activitats culturals, àrees d'autoaprenentatge de català, certificats oficials de llengua catalana i actuacions de suport a l’aprenentatge, l’ús, la qualitat i la interacció de les llengües en els diferents àmbits de la Universitat

Altres serveis

– Tots els centres de la UPC tenen bar i, la majoria, també menjadors
– Aparcament Campus Nord amb 198 places (No gratuït, 15% de descompte per als membres de la comunitat universitària)
– Aparcament per a bicicletes i per a motocicletes
– Servei d'activitats culturals: cursos i tallers de teatre, de música, de dansa, cicles de música i de cinema
– Carnet de soci de l'univers. Serveis que ofereix: competicions esportives a diferents nivells, cursos i sortides culturals, cinema, teatre, sortides a esquiar, voluntariat, associacions i conferències
– La CUP: centre comercial amb tot un conjunt de botigues i serveis
– Oficina d'Orientació i Inserció Laboral (OOIL)
– Xarxa wifi en diversos espais del Campus
– Oficines bancàries: La Caixa, Banc Sabadell i Banc de Santander
– Centre de Vigilància i Promoció de la Salut del M32 Campus Diagonal Nord (VIPS)
– La casa de l'estudiant: entitat que acull les associacions d'estudiants del Campus Nord de la UPC
– Servei de gestió acadèmica
– Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)
– Assegurança d'accidents per a estudiants universitaris
– Centre de Cooperació al Desenvolupament
– Manual d'acollida a l'estudiantat en matèria de prevenció de riscos (en tres idiomes)

Ets nou o nova al grau?

Si ets nou o nova al grau, potser t'anirà bé llegir el següent: