Comparteix:

Assignatures optatives

 

L'alumnat del GCED pot escollir com a assignatures optatives assignatures dels graus impartits a l'ETSETB, la FIB, i la FME (prèvia validació del o la cap d'estudis) i  seguint el procediment de matrícula està descrit a l'apartat de matrícula d'optatives de Q1 i matrícula d'optatives de Q2  (sempre que hi hagi disponibilitat de places). Les sigles de sota corresponen a: grau en  Matemàtiques (GM), grau en Estadística (GE), grau en Enginyeria Informàtica (GEI), grau en Enginyeria Física (GEF), grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de la Telecomunicació (GRETST).

Durant el grau s'han de cursar 36 ECTS en assignatures optatives (a partir de 4t curs). Es poden cursar assignatures del llistat de sota (per altres assignatures contacteu amb el cap d'estudis), també es poden cursar durant la mobilitat o també es poden convalidar fins a 12 ECTS de pràctiques curriculars en empresa.

En el llistat següent es suggereixen optatives d'interès per al grau de Ciència i Enginyeria de Dades separades en diferents àmbits. Podeu consultar els horaris a:

Assignatures FIB. L'inici de classes del GEI és el 5 de setembre

Optatives graus ETSETB. Obligatòries graus ETSETB. L'inici de classes és el 12 de setembre.

Assignatures FME. Les classes del GM comencen el 12 de setembre i les del GE el ? de setembre (cal comprovar el calendari del GE).

Novetat: També podeu aconseguir 2 o 3 crèdits optatius seguint seminaris en els períodes de canvi de quatrimestre (vegeu a sota Data Sience applied to finance, Data Science and blockchain, Machine learning for satellite imagery) o fent 2 cursos de la Summer School del MESIO.

La presentació que es va fer a la reunió informativa sobre assignatures optatives (maig 2022) està disponible per a l'estudiantat UPC aquí.

Salut:

Seguretat i Privacitat:

Economia i Finances:

Computació:

Robòtica:

  • ROB Robòtica. Optativa del GEI (FIB, Q1 i Q2)

Conceptes avançats de programació i algorísimia:

Multimèdia:

Altres temes:

 (*) Places molt restringides per ser assignatures obligatòries d'altres graus. Si no hi ha plaça durant el procés de pre-matrícula i matrícula, podeu sol·licitar una modificació de matrícula (matriculant-vos prèviament d'una altra assignatura per si no hi hagués plaça).

D'altra banda, també podeu sol·licitar plaça a cap.estudis.gced@upc.edu si voleu cursar una de les assignatures següents (que no figuraran a la prematrícula):