Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de Fi de Grau del GCED

 

El Treball de Fi de Grau (TFG) del GCED es regeix per la normativa aprovada per la CAGCED, la FIB, l'ETSETB i  la FME. És important que tant  l'alumnat com els directors o ponents d'un TFG llegeixin aquesta normativa.

 

El professorat interessat en presentar una oferta de TFG del GCED haurà d'omplir el formulari següent (cal entrar-hi amb l'usuari UPC). En el cas de TFG's elaborats en la modalitat B (en pràctiques a una empresa o institució), és la persona que actua com a ponent qui ha d'omplir el formulari.

En el cas de TFG realitzat en mobilitat (tant en conveni de pràctiques com d'estudis) a través de l'ETSETB, seguiu els passos que indica l'ETSETB en aquest document.

 

Procediment a seguir per part de l'estudiant:

 1. L’estudiant revisa les ofertes que hi ha al Racó de la FIB.

L’estudiantat que fa el TFG a una empresa o institució, en modalitat B o D (vegeu la normativa), ha de buscar un/a professor/a que faci de ponent del TFG i que ompli l’oferta de TFG al GForm habilitat. L'estudiantat que fa el TFG en modalitat C, no ha de tornar a fer la defensa a la UPC, a no ser que la Comissió Acadèmica del GCED ho requereixi.


 1. L’estudiant s’inscriu en una de les propostes de TFG (només apareix el botó d’inscripció a aquell alumnat que ha superat la fase inicial i 168 ECTS). El període d’inscripció de TFG és:

 • Per a realitzar el TFG en el 2n quadrimestre, s'ha realitzar la inscripció durant el 1r quadrimestre: 15 de gener 2020 a dilluns 25 gener 2021

 • Per a realitzar el TFG en el 1r quadrimestre, s'ha realitzar la inscripció durant 2n quadrimestre: dimecres 10 febrer 2021 a dimarts 13 juliol 2021


 1. Un cop el professor o professora ha validat la inscripció, es pot procedir a matricular el TFG en el període de matrícula següent. Per exemple, els TFG inscrits durant el desembre o gener es matriculen durant el període de matrícula de febrer. En el cas que no es defensi el TFG durant el quadrimestre en què s’ha matriculat, es pot fer una matrícula addicional(*).


 1. El desenvolupament del TFG s’elabora en tres fites (llegiu la normativa): 

  • fita inicial: cal presentar-la al Racó dins del primer mes des de la matrícula del TFG. Model (d'ús opcional)
  • fita de seguiment: cal presentar-la en el termini estipulat a la fita inicial (no més tard del 30 d'abril)
  • la fita final, en què es presenta la memòria i es defensa el TFG davant d’un tribunal. Segons el calendari acadèmic les dates de defensa seran entre el 28 de juny i el 2 de juliol; la memòria s'ha de pujar al Racó el 18 de juny com a màxim.

 En cadascun d’aquests tres passos l’estudiant haurà de posar al Racó la documentació corresponent i el director o directora (o ponent si n’hi ha) l’haurà de validar.


 1. La Comissió Acadèmica del GCED designarà tribunals per avaluar els TFG del quadrimestre en curs, i farà una proposta de dates i torns per a les defenses (entre entre el 28 de juny i el 2 de juliol). 

--------------
(*) Si la defensa del TFG no es fa en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, l’estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s’han d’abonar els serveis administratius, en canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet (amb el recàrrec corresponent per repetició). Amb la matrícula addicional la defensa del TFG es pot fer fins al torn d´octubre de 2021 si la matrícula s'ha formalitzat en el segon quadrimestre de l'any acadèmic (2020/2021-Q2), 

o fins al torn d'abril de 2022 si la matrícula s'ha formalitzat en el primer quadrimestre de l’any acadèmic (2021/2022-Q1).