Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudiantat del grau / Treball Fi de Grau / Treball de Fi de Grau del GCED

Treball de Fi de Grau del GCED

Procediment per part de l'estudiantat i professorat, i dates rellevants.

 

El Treball de Fi de Grau (TFG) del GCED es regeix per la normativa aprovada per la CAGCED, la FIB, l'ETSETB i  la FME. És important que tant  l'alumnat com els directors o ponents d'un TFG llegeixin aquesta normativa.

Podeu trobar la presentació que es va fer el 29 de Novembre de 2023 en aquests links: slides, gravació

El professorat interessat en presentar una oferta de TFG del GCED haurà d'omplir el formulari següent (cal entrar-hi amb l'usuari UPC). En el cas de TFG's elaborats en el marc d'un conveni amb una empresa o institució (modalitat B), la tramitació es farà directament amb la validació del conveni. Si el TFG es fa en modalitat B però amb contracte amb empresa (no conveni) és la persona que actua com a ponent qui ha d'omplir el formulari.

En el cas de TFG realitzat en mobilitat (tant en conveni de pràctiques com d'estudis) a través de l'ETSETB, seguiu els passos que indica l'ETSETB en aquest document.

Procediment a seguir per part de l'estudiant en modalitat A (TFG fet i dirigit a la UPC):

 1. L’estudiant revisa les ofertes que hi ha al Racó de la FIB (l'estudiant també pot contactar amb un professor/a per tal que publiqui una oferta de TFG del seu interès).

 1. L’estudiant s’inscriu en una de les propostes de TFG (només apareix el botó d’inscripció a aquell alumnat que ha superat la fase inicial i 168 ECTS). El període d’inscripció de TFG és:

 • Per a realitzar el TFG en el 2n quadrimestre del curs 2023-24, s'ha de realitzar la inscripció a través del Racó durant el 1r quadrimestre: des de setembre 2023 a l'1 de febrer 2024.

 • Per a realitzar el TFG en el 1r quadrimestre del curs 2023-24, s'ha de realitzar la inscripció a través del Racó durant 2n quadrimestre: des del 10 de febrer a mitjans de juliol de 2024.

 1. Un cop el professor o professora ha validat la inscripció, es pot procedir a matricular el TFG en el període de matrícula següent. Per exemple, els TFG inscrits durant el desembre o gener es matriculen durant el període de matrícula de febrer. En el cas que no es defensi el TFG durant el quadrimestre en què s’ha matriculat, es pot fer una matrícula addicional(*).

 1. El desenvolupament del TFG s’elabora en tres fites (llegiu la normativa). Les dates indicades fan referència a la convocatòria 2023/2024-Q1 (resp. 2023/2024-Q2)

  • fita inicial: cal presentar-la al Racó dins del primer mes des de la matrícula del TFG. Model (d'ús opcional)
  • fita de seguiment: cal presentar-la en el termini estipulat a la fita inicial (no més tard del 30 de novembre/30 d'abril). Si es vol fer un canvi de títol, aquest s'ha de sol·licitar amb el següent formulari abans d'enviar la fita de seguiment.
  • la fita final, en què es presenta la memòria i es defensa el TFG davant d’un tribunal. Segons el calendari acadèmic les dates de defensa seran entre el 22 i el 26 de gener del 2024 (resp. entre el 25 i el 28 de juny del 2024); la memòria s'ha de pujar al Racó  com a màxim 10 dies abans de la data de la defensa i ha d'estar validada pel director/a o ponent una setmana abans de la defensa. Plantilla de latex (opcional) per a la memòria. Novetat: La portada es genera des del Racó.

 En cadascun d’aquests tres passos l’estudiant haurà de posar al Racó la documentació corresponent i el director o directora (o ponent si n’hi ha) l’haurà de validar.

 1. La Comissió Acadèmica del GCED designarà tribunals per avaluar els TFG del quadrimestre en curs, i farà una proposta de dates i torns per a les defenses entre entre el 22 i el 26 de gener (resp. entre el 25 i el 28 de juny). 

Procediment a seguir per part de l'estudiant en modalitat B (en pràctiques):
 • L’estudiantat busca un professor/a que faci de ponent del TFG per tramitar el conveni (en el cas de TFG amb contracte en empresa, no conveni, vegeu l'apartat següent). En aquest cas el ponent no ha d'obrir una oferta de TFG al Racó.
 • Es  tramita el conveni amb prou antel·lació perquè estigui a punt per la matrícula: les dates límit son les indicades en el punt 2 de dalt
 • El seguiment del TFG, un cop matriculat, es fa des del Racó, de la manera indicada en els punts 4 i 5 de dalt.
Procediment en Modalitat B sense conveni de pràctiques (contracte):
 • L'estudiant busca un professor/a que faci de ponent del TFG i que ompli el formulari per posar l'oferta de TFG al Racó.
 • L'estudiant aporta el contracte amb l'empresa.
 • Se segueixen els passos de modalitat A.
Procediment en Modalitat C: en mobilitat, estada d'estudis
 • L'estudiant ha de seguir els passos descrits segons el centre corresponent (ETSETB o FIB o FME).
 • L'estudiantat que fa el TFG en modalitat C, no ha de tornar a fer la defensa a la UPC, però sí que ha de pujar la memòria al Racó en acabar l'estada de mobilitat. Si no es fa defensa a destí, l'estudiant ho ha de comunicar a cap.estudis.gced@upc.edu i la Comissió Acadèmica del GCED pot requerir que es defensi a la UPC (pot fer-se la defensa de forma virtual).
Procediment en Modalitat D: mobilitat, en pràctiques
 • Un cop assignada la mobilitat, el tutor/a de les pràctiques (professor/a UPC) entra l'oferta al Racó . Se segueixen els passos 2,3,4 i 5 descrits a dalt. Les defenses en aquest cas es podran fer online si l'estudiant encara està de mobilitat. Cal tenir en compte la data de defensa ha de ser propera a la data de fi de l'estada.
--------------
(*) Si la defensa del TFG no es fa en el quadrimestre en el qual s'ha matriculat, l’estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional en el quadrimestre següent o una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s’han d’abonar els serveis administratius, en canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet (amb el recàrrec corresponent per repetició). Amb la matrícula addicional la defensa del TFG es pot fer fins al torn d'abril de 2024 si la matrícula s'ha formalitzat en el primer quadrimestre de l’any acadèmic (2023/2024-Q1), o fins al torn d´octubre de 2024 si la matrícula s'ha formalitzat en el segon quadrimestre de l'any acadèmic (2023/2024-Q2).