Comparteix:

Informació per estudiants

Si heu superat 120 ECTS del grau, podeu participar en convenis de cooperació educativa (pràctiques en empresa). Poden ser del tipus:

  • pràctiques extracurriculars
  • pràctiques curriculars que es poden convalidar per 12 ECTS d'assignatures optatives (fent 360h de pràctiques curriculars tutoritzades) i/o el Treball Final de Grau (540h de pràctiques tutoritzades).

Al llarg de tot el grau es poden realitzar com a màxim 1800h de pràctiques (tant curriculars com extracurriculars) i en un curs acadèmic es poden fer com a molt 900h.

Per a més informació vegeu la normativa i la presentació del 9 de maig de 2024.

Podeu consultar les ofertes de pràctiques a:

Per tal de fer els tràmits relacionats amb les pràctiques a empreses heu de contactar amb la Unitat de Suport Institucional i Relacions externes del B3. La matrícula de les pràctiques curriculars s'ha de fer abans d'iniciar les pràctiques, vegeu aquí.