Respon a la necessitat de formar graduats amb una visió multidisciplinària de l’enginyeria i capaços de fer front als reptes que planteja un entorn tecnològic en evolució i que es basa, en bona part, en sistemes computacionals que generen i analitzen quantitats massives de dades. El grau vol formar així professionals experts en anàlisi i enginyeria de dades estructurades i no estructurades (text, àudio, vídeo, proves mèdiques, indicadors financers, etc.), amb una base matemàtica i habilitats pròpies de l’enginyeria que els permetin modelitzar i resoldre problemes complexos. És un àmbit de treball emergent amb aplicacions tan diverses com ara l’analítica financera, l’estudi de fenòmens físics, el comerç electrònic, les ciutats intel·ligents, la informàtica biomèdica, la genòmica o les xarxes socials, entre altres.

Video Alumni

Motivació

El pla d’estudis proporciona formació en quatre pilars bàsics:

Matemàtiques i Estadística

Per poder modelitzar sistemes i tractar la informació de manera rigorosa.

Computació

Per utilitzar els dispositius de càlcul de manera generalitzada i eficient en el tractament de la informació i l’aprenentatge automàtic.

Processament de senyals

Per tractar la complexa informació representada en imatges, àudio i vídeo o generada per qualsevol font de dades codificades digitalment.

L’esperit emprenedor i la capacitat d’aprenentatge autònom

Seran fomentats durant els estudis a partir de matèries específiques i de la participació en projectes multidisciplinaris.

Pla d'estudis

Primer quadrimestre

Càlcul
Àlgebra
Lògica i Matemàtica Discreta
Algorísmia i Programació I

Segon quadrimestre

Àlgebra i Càlcul II
Probabilitat i Estadística I
Computadors
Algorísmia i Programació II

Tercer quadrimestre

Teoria de la Informació
Probabilitat i Estadística II
Senyals i Sistemes
Bases de Dades
Algorísmia i Programació III

Quart quadrimestre

Optimització Matemàtica
Anàlisi de Dades
Introducció al Processat Audiovisual
Aprenentatge Automàtic I
Paral·lelisme i Sistemes Distrbuïts

Cinquè quadrimestre

Visualització de la Informació
Cerca i Anàlisi de la Informació
Bases de Dades Avançades
Aprenentatge Automàtic II
Emprenedoria i Innovació

Sisè quadrimestre

Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I
Processament del Llenguatge Oral i Escrit
Processament d'Imatge i Visió Artificial
Projectes d'Enginyeria

Setè quadrimestre

Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4

Vuitè quadrimestre

Optativa 5
Optativa 6
Treball Final de Grau

Taula de ponderació de les matèries de 2on de Batxillerat

Física

0.2

Matemàtiques

0.2

Biologia

0.2

Ciències de la Terra

0.1

Dibuix Tècnic

0.1

Disseny

0.1

Economia d'empresa

0.1

Electrotècnia

0.1

Química

0.1

Tecnologia Industrial

0.1

La resta

--

Els centres docents

Les escoles i facultats de la Universitat Politècnica de Catalunya en els àmbits de l’enginyeria informàtica, enginyeria de telecomunicació i les ciències aplicades

La universitat

La UPC és la Universitat per a la gent que contribueix a imaginar el futur i a moure el món.

Video Intro

Coneix-nos

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’arquitectura, l'enginyeria, les ciències i la tecnologia.

En un context altament creatiu i de compromís amb l’entorn i amb el canvi, els projectes de recerca, docència i gestió de la UPC es fonamenten en els principis de llibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació, sostenibilitat, eficiència, transparència i responsabilitat social.

Descobreix més

La vida universitària

Gaudeix dels serveis que la UPC posa al teu abast

Esports UPC

Amb un munt d'activitats a la mida de les necessitats de la comunitat universitària, des d'esports d'equip fins a activitats dirigides.

Reconeixement de crèdits per activitats esportives en els àmbits de la competició esportiva; activitats de promoció esportiva i de salut; esport federat universitari i esportistes d’alt nivell.

Emprèn UPC

L'Espai d'Emprenedoria Emprèn UPC és un espai adreçat a estudiants o recent titulats (< 2 anys) que tinguin una idea de negoci i necessitin un espai on poder fer-la realitat.

Celebracions

Les festes de dia de cada facultat suposen una gran oportunitat de socialitzar i passar una bona estona amb els companys.

Notícies

Notícies de Ciència i Enginyeria de Dades

Mapa

UPC Campus Nord
C/Jordi Girona, 1,
08034 Barcelona
Tel: 93 401 70 00