JORNADES DE PORTES OBERTES DEL GCED 2024

Més informació de les JPOs

Notícies

La motivació del grau

La raó de ser d'aquest grau és oferir una educació de qualitat en els quatre pilars següents.

Matemàtiques i Estadística. Per poder modelitzar sistemes i tractar la informació de manera rigorosa.

Computació. Per utilitzar els dispositius de càlcul de manera generalitzada i eficient en el tractament de la informació i l’aprenentatge automàtic.
Processament de senyals. Per tractar la complexa informació representada en imatges, àudio i vídeo o generada per qualsevol font de dades codificades digitalment.
L'esperit emprenedor. Serà fomentat durant els estudis a partir de matèries específiques i de la participació en projectes multidisciplinaris.